เป็นหนึ่งงานบริการ เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยว

มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน มีความเป็นมืออสชีพด้านบุคลิกภาพ ควบคู่กับด้านงานบริการ โดยสามารถบริหารงานด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (สายมัคคุเทศน์ ออแกนท์เซอร์ ยูทูปเบอร์ ด้วยการสอนที่เน้นปฏิบัติจริง)

Let's get in touch

 • Phone Number
  086-996-9296
 • Email Address
  guidance@sbac.ac.th
 • Street Address
  6/599 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
 • Website URL
  www.sbac.ac.th