เชี่ยวชาญในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและเป็นผู้บุกเบิกอนาคตด้านการตลาด

มุ่งเน้นพัฒนาการเรียนรู้ สร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์ พร้อมกำหนดกลยุทธ์การตลาดอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยตลาด การบริหารจัดการ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด รวมทั้ง Digital Markting วิชาที่ตอบรับกับโลกอนาคต และวิชานวัตกรรมการตลาดใหม่ ๆ เพื่อตอบทุกโจทย์ Marketing 6.0 ในทุกสายงานการตลาด และเสริมด้วยประสบการณ์ทันสมัยยุค Marketing 6.0 กับซอฟต์แวร์ใหม่ ดำเนินการสอนโดยทีมอาจารย์มืออาชีพที่มีประสบการณ์การสอนการตลาด ร่วมด้วยผู้เชี่ยวชาญในสายธุรกิจ และองค์กรอื่นๆ อีกมากมายที่มาร่วมออกแบบการเรียน และมอบโจทย์จากชีวิตจริงให้นักศึกษา พร้อมสร้างให้นักศึกษากลายเป็นนักการตลาดที่ตามทันทุกการเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจอย่างแน่นอน

Let's get in touch

 • Phone Number
  086-996-9296
 • Email Address
  guidance@sbac.ac.th
 • Street Address
  6/599 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
 • Website URL
  www.sbac.ac.th