สร้างนักคิด นักประดิษฐ์ เพิ่มผลผลิตทางนวัตกรรม

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสาขาวิชาที่มีความทันสมัย ผู้เรียนจะมีความสามารถทั้งด้านเทคโนโลยีและการจัดการด้านธุรกิจผสมผสาน วิทยาการที่ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงานขององค์กร เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีเป้าหมายที่จะผลิตนักศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรม เน้นให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ นำความรู้ไปวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านเทคนโลยีได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

Let's get in touch

 • Phone Number
  086-996-9296
 • Email Address
  guidance@sbac.ac.th
 • Street Address
  6/599 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
 • Website URL
  www.sbac.ac.th