รู้จริงด้านอาหาร ผสมผสานวัฒนธรรม รักสรรค์ด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

สาขาอาหาร และโภชนาการ มุ้งเน้นผลิตนักศึกษา ให้มีความรู้ และทักษะทางด้านอาหาร ทั้งความเข้าใจในด้านการบริการ ที่เน้นปฏิบัติจริง ผสมผสานกับวัฒนธรรม และเรียนรู้ควบคู่กับภาษาต่างประเทศ ที่จะสามารถนำไปต่อยอดสู่ระดับสากลได้ ภายใต้กระบวนการความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

Let's get in touch

 • Phone Number
  086-996-9296
 • Email Address
  guidance@sbac.ac.th
 • Street Address
  6/599 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
 • Website URL
  www.sbac.ac.th