เรียนกราฟฟิกชีวิตที่ออกแบบได้

ร่วมผลิตนักศึกษาอาชีวะที่มีความรู้ความชำนาญด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ด้วยรสนิยมที่แตกต่าง สามารถสร้างงาน สุร้างรายได้ เป็นผู้ประกอบการที่ออกแบบธุรกิจด้วยตัวเอง คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น นำผลงานสร้างสรรค์สู่ชุมชน ถึงพร้อมด้วยบุคลิกภาพที่ดี นำไปสู้การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้านดิจิทัลคอนเทนท์ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

Let's get in touch

 • Phone Number
  010-020-0340
 • Email Address
  info@meeting.edu
 • Street Address
  Rio de Janeiro - RJ, 22795-008, Brazil
 • Website URL
  www.meeting.edu