สาขาการบัญชี

สาขาบัญชีเป็นหนึ่งในสายงานดิดอันดับที่ตลาดต้องการมากที่สุด ไม่ว่าจะยุคไหนก็ไม่ตกงาน แม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้ไปอย่างไร เพราะธุรกิจต่าง ยังคงมีการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าองค์กรหรือบริษัทไหน ก็ต้องมีการทำบัญชี เพื่อช่วยให้ธุรกิจได้ทราบผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ สาขาบัญชีเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง โดยมีโอกาสฝึกงาน ทวิภาคี ในองค์กรธุรกิจชั้นนำ /องค์กรภาครัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ ซึ่งทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้งานก่อนสำเร็จการศึกษา หรือพร้อมทำงานทันทีเมื่อเรียนจบ

Let's get in touch

 • Phone Number
  086-996-9296
 • Email Address
  guidance@sbac.ac.th
 • Street Address
  6/599 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
 • Website URL
  www.sbac.ac.th